Konsultacje psychologiczne 150 zł
Poradnictwo psychologiczne 150 zł

Psychoterapia:

Indywidualna 150 zł (sesja trwa 50 min.)
Par i małżeństw 220 zł (sesja trwa 80 min.)
Zaświadczenie 100 zł

Pacjent ma prawo uzyskać informacje na temat diagnozy, prognozy i stosowanych metod terapeutycznych. Informacji odnośnie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wyszkolenia psychoterapeuty.

Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub odrębnych regulacji prawnych.

Czas trwania sesji indywidualnej wynosi 50 minut. Dla pary  80 minut.

Częstość spotkań terapeutycznych, forma i cele terapii są przedmiotem indywidualnych ustaleń.

W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję, czas spotkania nie ulega przedłużeniu.

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do Pacjentów doświadczających problemów w relacjach, doświadczających cierpienia, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia. …

Forma psychologicznej pomocy dająca poczucie bezpieczeństwa, polegająca na terapeutycznym kontakcie, skoncentrowana na problemie, który wywołał kryzys. Kontakt mający na celu …

Spotkania z psychoterapeutą dwojga osób będących w intymnym, bliskim związku bądź całej rodziny. Terapia polega na cyklicznych spotkaniach (zazwyczaj raz …

Pierwsze spotkanie w gabinecie psychologicznym jest konsultacją. Podczas wstępnej konsultacji ustalam charakter kolejnych spotkań: terapeutyczny, doradczy, diagnostyczny. Wstępna konsultacja pozwala …