Konsultacje psychologiczna 50-60 min. 220 zł
Psychoterapia 50 min. 200 zł
Psychoterapia ONLINE 50 min. 200 zł
Interwencja kryzysowa 60 min. 300 zł
Psychoterapia pary 80 min. 300 zł
Diagnoza psychologiczna
(cena zależna od narzędzi i metod)
od 350 zł
Zaświadczenie 120 zł

 

Pacjent ma prawo uzyskać informacje na temat diagnozy, prognozy i stosowanych metod terapeutycznych. Informacji odnośnie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wyszkolenia psychoterapeuty.

Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub odrębnych regulacji prawnych.

Czas trwania sesji indywidualnej wynosi 50 minut. Dla pary  80 minut.

Częstość spotkań terapeutycznych, forma i cele terapii są przedmiotem indywidualnych ustaleń.

W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję, czas spotkania nie ulega przedłużeniu.

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do Pacjentów doświadczających problemów w relacjach, doświadczających cierpienia, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia. …

Forma psychologicznej pomocy dająca poczucie bezpieczeństwa, polegająca na terapeutycznym kontakcie, skoncentrowana na problemie, który wywołał kryzys. Kontakt mający na celu …

Spotkania z psychoterapeutą dwojga osób będących w intymnym, bliskim związku bądź całej rodziny. Terapia polega na cyklicznych spotkaniach (zazwyczaj raz …

Pierwsze spotkanie w gabinecie psychologicznym jest konsultacją. Podczas wstępnej konsultacji ustalam charakter kolejnych spotkań: terapeutyczny, doradczy, diagnostyczny. Wstępna konsultacja pozwala …