Psychoterapia indywidualna Głogów

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do Pacjentów doświadczających problemów w relacjach, doświadczających cierpienia, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Spotkania z psychoterapeutą mają na celu poprawę funkcjonowania zgłaszającego się pacjenta. W trakcie psychoterapii, psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w procesie analizowania problemów oraz poznawania siebie i swoich zasobów, które mają pozwolić pacjentowi na zmianę. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zrozumieniu uczuć, coraz lepszym poznawaniu siebie przez pacjenta oraz dbałość o jakość wspólnej pracy, zgodnie z założonymi wcześniej celami.

Treści ujawniane przez pacjenta objęte są zasadą poufności.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w stałym terminie.

Psychoterapia indywidualna, jest to proces który, pomaga poznać i zrozumieć przyczyny występujących u pacjenta objawów. Wiedza ta, pozwala na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu oraz na uzyskanie umiejętności dotychczas niedostępnych pacjentowi. Czynnikiem leczącym w psychoterapii jest szczególny rodzaj więzi między pacjentem a terapeutą oraz zaufanie, które pozwala na uzyskanie zmiany.

Psychoterapia może mieć krótkoterminowy charakter (od kilku do kilkunastu sesji, każda po 50 minut) w sytuacjach kryzysu: nagła zmiana w życiu, rozwód, choroba, żałoba. W sytuacji gdy pacjent chce wnikliwie poznać zasady własnego funkcjonowania, poprawić umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, psychoterapia długoterminowa umożliwi osiągniecie założonego celu.

Zakończenie następuje gdy pacjent wraz z terapeutą uznają, że nastąpiła oczekiwana zmiana i osiągnięto cele terapeutyczne.

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do Pacjentów doświadczających problemów w relacjach, doświadczających cierpienia, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia. …

Forma psychologicznej pomocy dająca poczucie bezpieczeństwa, polegająca na terapeutycznym kontakcie, skoncentrowana na problemie, który wywołał kryzys. Kontakt mający na celu …

Spotkania z psychoterapeutą dwojga osób będących w intymnym, bliskim związku bądź całej rodziny. Terapia polega na cyklicznych spotkaniach (zazwyczaj raz …

Pierwsze spotkanie w gabinecie psychologicznym jest konsultacją. Podczas wstępnej konsultacji ustalam charakter kolejnych spotkań: terapeutyczny, doradczy, diagnostyczny. Wstępna konsultacja pozwala …