Pracuję w nurcie integracyjnym: systemowo – ericksonowskim, wykorzystującym elementy podejścia psychodynamicznego oraz poznawczo-behawioralnego.

Psychoterapia jest jedną z najbardziej podstawowych i najbardziej skutecznych form pomocy w problemach związanych ze zdrowiem emocjonalnym. Nurt psychoterapii integracyjnej wykorzystuje różne podejścia i metody, wybierając te z nich, które najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom osoby czy pary zgłaszającej się na terapię. Terapia integracyjna zakłada dużą elastyczność w zakresie stosowanych technik, liczby i częstotliwości sesji, a także korzystania z różnych form terapii równocześnie (na przykład indywidualnej i systemowej). Praca tego rodzaju stawia duże wymagania wobec terapeuty. Wymaga opanowania licznych technik terapeutycznych oraz dużej wiedzy dotyczącej ich skuteczności w odniesieniu do pracy terapeutycznej.

Proces terapeutyczny oparty na nurcie integracyjnym pozwala na zidentyfikowanie schematów funkcjonowania, które determinują zachowania i emocje. Przy wsparciu terapeuty, wzmacnia się własne pozytywne przekonania na temat siebie, doświadczając nowych sposobów funkcjonowania. Skorygowanie negatywnych wzorców funkcjonowania i budowanie nowych pozytywnych, umacnia poczucie sprawstwa i kontroli nad sobą i daje poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

Praca terapeutyczna to także poznawanie i rekonstruowanie własnej „historii, opowieści wewnętrznej”, którą większość z nas tworzy. Często narracja ta, wzbudza traumatyczne wspomnienia, bolesne, trudne uczucia i emocje. Praca terapeutyczna stwarza możliwość kontaktu z własnymi emocjami. Dzieje się tak, aby lepiej rozumieć swoje potrzeby i samego siebie. W procesie terapeutycznym pomaga w tym dobra relacja z terapeutą, której podstawą jest empatyczne rozumienie i szacunek dla pacjenta. Taka relacja z terapeutą jest szczególnym warunkiem doświadczenia, które może korygować niewłaściwe i trudne relacje z ważnymi dla pacjenta osobami.

Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu.

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do Pacjentów doświadczających problemów w relacjach, doświadczających cierpienia, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia. …

Forma psychologicznej pomocy dająca poczucie bezpieczeństwa, polegająca na terapeutycznym kontakcie, skoncentrowana na problemie, który wywołał kryzys. Kontakt mający na celu …

Spotkania z psychoterapeutą dwojga osób będących w intymnym, bliskim związku bądź całej rodziny. Terapia polega na cyklicznych spotkaniach (zazwyczaj raz …

Pierwsze spotkanie w gabinecie psychologicznym jest konsultacją. Podczas wstępnej konsultacji ustalam charakter kolejnych spotkań: terapeutyczny, doradczy, diagnostyczny. Wstępna konsultacja pozwala …