Pomoc psychologiczna w kryzysie/interwencja kryzysowa Głogów

Forma psychologicznej pomocy dająca poczucie bezpieczeństwa, polegająca na terapeutycznym kontakcie, skoncentrowana na problemie, który wywołał kryzys.

Kontakt mający na celu rozwiązanie, redukcję objawów oraz przywrócenie równowagi w funkcjonowaniu oraz zapobiegający daszej dezorganizacji w życiu pacjenta (ważne jest: zapewnienie bezpieczeństwa, dostarczenie wsparcia, ocena stanu pacjenta i rozmiaru kryzysu, określenie problemu i celów, możliwości poradzenia sobie z kryzysem oraz zawarcie zobowiązania z pacjentem).

Interwencja kryzysowa różni się istotnie od psychoterapii, zarówno w zakresie warunków jak i celów, koniecznych do zapewnienia efektywności działań.

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do Pacjentów doświadczających problemów w relacjach, doświadczających cierpienia, pragnących poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia. …

Forma psychologicznej pomocy dająca poczucie bezpieczeństwa, polegająca na terapeutycznym kontakcie, skoncentrowana na problemie, który wywołał kryzys. Kontakt mający na celu …

Spotkania z psychoterapeutą dwojga osób będących w intymnym, bliskim związku bądź całej rodziny. Terapia polega na cyklicznych spotkaniach (zazwyczaj raz …

Pierwsze spotkanie w gabinecie psychologicznym jest konsultacją. Podczas wstępnej konsultacji ustalam charakter kolejnych spotkań: terapeutyczny, doradczy, diagnostyczny. Wstępna konsultacja pozwala …